ما بر آنيم تا در زندگی تک تک شما باعث تحولی با ارزش و ماندگار شويم و می دانيم که پيشرفت و تکامل نياز به زمان دارد و ما تا پايان با شماييم .

آخرین اخبار البرز

نمایش همه اخبار

دوره های در حال ثبت نام

       

استاد: آقای مهندس آرشین خوشرو - استاد پروازی از تهران

 مدت زمان دوره ها : 80 ساعت  طبق استاندارد جدید سیسکو

 زمان شروع دوره ها  : 30تیر ماه 1393

روزهای برگزاری دوره ها  : پنجشنبه و جمعه ها

پیش نیاز : +NETWORK و آزمون تعیین سطح

 تجهیزات کلاس  :  به ازای هر نفر یک عدد کامپیوترجهت کار در کلاس

3عدد سوئیچ سیسکو  2960

3عدد روتر سیسکو 2811 

       

اساتید: آقای مهندسی بهروز کمالیان وآقای  مهندس نیما صالحی (مدیران ارشد آشیانه  بصورت استاد  پروازی از تهران)

مدت زمان دوره ها : 80 ساعت    

زمان شروع دوره ها  :   11 مرداد 1393

       

استاد: آقای مهندسفرشاد خوشلحن حسینی

 مدت زمان دوره ها : 170ساعت + 50 ساعت کارگاه عملی مازاد بر ساعات درسی در قالب گروه های 5 نفره

 زمان شروع دوره ها  : هفته سوم تیر ماه

خواهران روز های زوج -برادران روزهای فرد

پیش نیاز : آشنایی با ویندوز - ICDL

TOP