شش گام تا موفقیت

1  مشاوره 
2  تعیین رشته
3  ثبت نام 
4  برنامه ریزی تحصیلی 
5  آزمون و گواهینامه 
6  رزومه شغلی 

جلسات مشاوره تحصیلی و توجیهی دوره های بین المللی البرز بصورت رایگان و عمومی هرماه ، 2 بار توسط مسئولین آموزش در محل مجتمع برگزار می گردد.

سال 1393 مبارک

سال 1393 مبارک

نوروز پیام آور این است :

دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست .

البرز

البرز

و تجهیزات پیشرفته سخت افزاری

ما بر آنيم تا در زندگی تک تک شما باعث تحولی با ارزش و ماندگار شويم و می دانيم که پيشرفت و تکامل نياز به زمان دارد و ما تا پايان با شماييم .

آخرین اخبار البرز

نمایش همه اخبار
TOP